Startsidan

  Aktuellt

Recser Ab - Producentsammanslutning för bärbara batterier och ackumulatorer

Producentansvaret för batterier och ackumulatorer trädde i kraft 26.9.2008. Butiker som säljer batterier och ackumulatorer tar emot förbrukade bärbara batterier och ackumulatorer av konsumenterna.

De företag som producerar bärbara batterier och ackumulatorer för den finländska marknaden kan sköta sitt producentansvar via Recser Ab genom att göra upp ett avtal för överföring av producentansvaret.

Som den ansvarskännande konsumenten värnar du väl om miljön genom att returnera förbrukade batterier och ackumulatorer för lämplig återvinning.

13.3.2017
Nyhetsbrev för Butiker 1/2017

1.1.2017
Återvinningsavgiftrapportering av batterier och ackumulatorer för period 1.10.-31.12.2016 har startat

1.10.2016
Återvinningsavgiftrapportering av batterier och ackumulatorer för period 1.7.-30.9.2016 har startat

 

 

 

>> Till nyhetsarkiv