Producenter

Producenter 

Lagen förutsätter att alla företag som på den finländska marknaden släpper ut batterier och ackumulatorer registrerar sig som producenter av batterier och ackumulatorer och uppfyller de förpliktelser som lagen föreskriver om batterier och ackumulatorer.

    En producent av bärbara batterier och ackumulatorer kan sköta registreringen och andra producentansvars-förpliktelser genom Recser Ab. Recser Ab verkar i form av ett aktiebolag varför producentföretagen inte blir medlemmar i Recser utan gör upp ett avtal om att överföra producentansvaret med Recser Ab. Recser Ab anmäler även de producenter som uppgjort avtal till den övervakande myndighetens register, varför särskild anmälan till myndighet inte behöver göras.

Recser Ab sköter producentansvaret vad gäller bärbara batterier och ackumulatorer. De bärbara batterierna och ackumulatorerna har definierats i lagen (förordning 520/2014, 2 §) enligt följande:

Med bärbara batterier eller ackumulatorer avses batterier, ackumulatorer eller batterisatser som
a) är förslutna,
b) är bärbara, och
c) är varken industribatterier, industriackumulatorer, bilbatterier eller bilackumulatorer.

Har ditt företag producentansvar för bärbara batterier och ackumulatorer?

Med poducent avses den fysiska eller juridiska person som är etablerad i Finland och som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt för första gången släpper uproducent den fysiska eller juridiska person som är etablerad i Finland och som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt för första gången släpper ut batterier eller ackumulatorer på marknaden i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter eller fordon (förordning 520/2014, 2 §).

Ladda ner Birkalands NMT-centralens definition av producent.

Inte låter väl du som ett ansvarsfullt företag andra företag stå för avfallshanteringskostnaderna?