Konsumenter

Konsumenter

Producentansvaret för batterier och ackumulatorer som trädde i kraft den 26.9.2008 underlättar för konsumenterna återvinning av batterier och ackumulatorer. Konsumenten kan returnera de förbrukade bärbara batterierna och ackumulatorerna till vilken butik eller kiosk som helst som säljer batterier eller ackumulatorer.

Batterier och ackumulatorer får inte slängas i blandavfall utan de bör returneras till den plats där handeln tar emot batterier och ackumulatorer.