Butiker

Butiker

Producentansvaret för batterier och ackumulatorer trädde i kraft 26.9.2008. I och med att producentansvaret har trätt i kraft har de butiker som säljer bärbara batterier och ackumulatorer en mottagningsskyldighet. Butikerna måste motta bärbara batterier och ackumulatorer åven om konsumenten inte köper ny produkt.

Butikerna kan beställa insamlingslådan från Recser avgiftsfritt.