Raportointi

Raportointi


   

Tuottajavastuun siirtosopimuksen tehneiden yritysten tulee raportoida Manner-Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saattamansa kannettavat paristot ja akut Recser Oy:lle neljännesvuosittain. Raportoitujen tietojen perusteella Recser Oy laskuttaa kierrätysmaksut paristoista ja akuista voimassa olevilla kierrätysmaksuhinnoilla sekä raportoi viranomaisille.

Raportointijaksot
  • 1.1.-31.3., raportointi 30.4. mennessä
  • 1.4.-30.6., raportointi 31.7. mennessä
  • 1.7.-30.9., raportointi 31.10. mennessä
  • 1.10.-31.12., raportointi 31.1. mennessä
Raportointi sähköisessä järjestelmässä

Kannettavat paristot ja akut raportoidaan sähköisessä raportointijärjestelmässä kolmen kuukauden raportointijaksoissa. Mikäli yritys ei ole saattanut Suomen markkinoille kannettavia paristoja ja akkuja tietyllä raportointijaksolla, tulee yrityksen täyttää kyseisen kauden raportointilomakkeen paristo ja akkukentät 0-määrillä.  

>> Raportointijärjestelmään