6.4.2011

Tuottajayhteisöt kampanjoivat vapaamatkustajaongelmaa vastaan

Tuottajavastuuvelvoitteensa asianmukaisesti hoitavat yritykset maksavat tällä hetkellä myös tuottajavastuun hoitamatta jättäneiden yritysten eli vapaamatkustajien osuuden jätehuollon kustannuksista. Sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöt sekä paristo- ja akkutuottajayhteisöt tarttuvat ongelmaan yksissä tuumin.

Tuottajavastuu tarkoittaa, että tuotteen tuottajan vastuulla on järjestää markkinoille luovuttamistaan tuotteista syntyvän jätteen uudelleenkäyttö ja jätehuolto sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Tuottajalla tarkoitetaan valmistajaa ja ammattimaista maahantuojaa sekä sellaista myyjää, joka myy laitteita omalla tuotemerkillään.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu tuli Suomessa voimaan elokuussa 2005, paristojen ja akkujen tuottajavastuu syyskuussa 2008. Vieläkään kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tai paristojen ja akkujen tuottajat eivät hoida tuottajavastuutaan lain edellyttämällä tavalla ja kustannukset tästä laiminlyönnistä lankeavat valitettavasti velvoitteensa hoitavien yritysten maksettaviksi.

Sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta -TY, FLIP ry, SER-tuottajayhteisö ry ja sekä paristo- ja akkutuottajayhteisöt Recser Oy ja Akkukierrätys Pb Oy kampanjoivat yhdessä vapaamatkustajaongelmaa vastaan. Tuottajayhteisöt ovat keränneet listan mahdollisista vapaamatkustajista, joita tuottajayhteisöt lähestyvät kirjeitse kevään 2011 aikana.

Jätelakiuudistus vastaus ongelmaan?

Eduskunnan maaliskuussa hyväksymään uuteen jätelakiin on kirjattu laiminlyöntimaksu, jonka valvova viranomainen voi määrätä tuottajalle, joka ei hoida tuottajavastuutaan. Lain mukaan viranomainen voi määrätä tuottajavastuunsa laiminlyöneelle yritykselle liikevaihdon mukaan määräytyvän, enimmillään jopa 500 000 euron suuruisen laiminlyöntimaksun. Uuteen jätelakiin on kirjattu pykälä, joka antaa valvovalle viranomaiselle mahdollisuuden kieltää tuottajaa saattamasta tuottajavastuun alaista tuotetta markkinoille, kunnes yritys on hyväksytty tai merkitty tuottajarekisteriin.

Laki siirtää valvontaa myös entistä enemmän viranomaisilta yritysmaailmaan
asettamalla jakelijalle vastuun varmistaa, että tuottaja/tuotteen myyjä on hoitanut tuottajavastuunsa ja merkitty tuottajarekisteriin. Lisäksi tuottajan/tuotteen myyjän on lain mukaan ennen tuotteen jakelua ilmoitettava asiakkaalleen kuulumisestaan tuottajarekisteriin.

Jätelakiuudistuksessa on vapaamatkustajaongelma otettu hyvin huomioon ja luotamme tuottajayhteisöissä siihen, että uusi jätelaki voimaan tullessaan saisi velvoitteensa laiminlyövät yritykset ruotuun, toteaa palveluyhtiö Elker Oy:n uusi toimitusjohtaja Sakari Hietala.

Lisätiedot
Elker Oy, Sakari Hietala, puh. 010 249 1701, sakari.hietala@elker.fi, www.elker.fi

________________________________________
Elker Oy on palveluyhtiö sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajien yhteisöille SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta -TY ja FLIP ry. Tuottajayhteisöt huolehtivat tuottajajäsentensä puolesta sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksestä ja kierrätyksestä.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräysverkostoa ylläpitävät tuottajayhteisöt FLIP ry, ICT-tuottajaosuuskunta -TY, SELT ry ja SER-tuottajayhteisö ry.

Paristojen ja akkujen keräysverkostoa ylläpitävät kannettavien paristojen ja akkujen tuottajayhteisö Recser Oy sekä lyijyakkutuottajien yhteisö Akkukierrätys Pb Oy.

Kuvia toimitukselliseen käyttöön: http://www.elker.fi/fi/Elker/Kuvapankki ja http://www.recser.fi/?Recser_Oy:Kuvapankki