6.2.2012

Laiminlyöntimaksu hätyyttelee tuottajavastuun vapaamatkustajia

Uusi jätelaki astuu voimaan toukokuussa. Sen myötä kannettavien paristojen ja akkujen tuottajavastuunsa hoitamatta jättänyt yritys voi jatkossa saada enimmillään 500 000 euron sakkomaksun. Tuottajavastuu tarkoittaa, että yritykset ovat vastuussa markkinoille saattamiensa paristojen ja akkujen keräyksestä, kierrätyksestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

Tuottajavastuun toteutumista Suomessa valvova Pirkanmaan ELY-keskus voi jatkossa määrätä laiminlyöntimaksun tuottajavastuussa olevalle yritykselle, joka ei ole rekisteröitynyt ilmoittautumalla tuottajarekisteriin tai tekemällä tuottajavastuun siirtosopimusta tuottajayhteisön kanssa. Laiminlyöntimaksua tarvitaan, sillä kaikki yritykset eivät hoida lakisääteistä velvollisuuttaan ja maksumiehiksi joutuvat tuottajavastuunsa asianmukaisesti hoitavat yritykset.

Laiminlyöntimaksun suuruus on yksi prosentti liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 500 000 euroa. Sakkomaksun jälkeen yrityksen on vielä rekisteröidyttävä tuottajayhteisöön ja hoidettava maksut tuottajavastuun siirtämisestä. Uusi jätelaki astuu voimaan toukokuun alussa ja sen tuottajavastuuta koskevat säännökset toukokuussa 2013.

- Laiminlyöntimaksulla halutaan karsia pois vapaamatkustajat. Mitä useampi yritys hoitaa vastuullisesti oman osansa, sitä enemmän meillä on resursseja edistää paristonkeräysprosentin nousua ja huolehtia ympäristöstä, käytettyjen paristojen ja akkujen keräystä hoitavan tuottajayhteisö Recserin toimitusjohtaja Liisa-Marie Santakoski tiivistää. Tällä hetkellä Suomessa käytetyistä paristoista päätyy keräykseen noin kolmannes.

Lakimuutoksen jälkeen jo 30 uutta tuottajaa

Paristojen ja akkujen tuottajavastuu tuli Suomessa voimaan syyskuussa 2008, mistä lähtien tuottajan velvollisuus on ollut järjestää markkinoille luovutetusta tuotteesta syntyvän jätteen jätehuolto ja kierrätys. Pirkanmaan ELY-keskus on lokakuussa 2011 lähestynyt valvontakirjeellä yli sataa paristojen ja akkujen maahantuojaa, jotka eivät ole hoitaneet tuottajavastuutaan. 

- Laiminlyöntimaksu on jo nyt herätellyt organisaatioita tehokkaasti, sillä uusia tuottajia on ilmoittautunut runsaasti; lain hyväksymisen jälkeen jo yli 30. Yhteensä hoidamme paristonkeräyksen noin 400 tuottajan puolesta, Santakoski iloitsee.

Tuottajavastuu on arvokysymys

Turvallisuusalan maahantuontiyritys Fin-Alert Electronicsille tuottajavastuu ei ole vain laki- vaan myös arvokysymys. Yritys on ensimmäinen, joka teki Recserin kanssa sopimuksen tuottajavastuun siirtämisestä heti vuonna 2008.

- Teemme ilman muuta oman osuutemme: haluamme osaltamme pitää huolta ympäristöstä. Monien suurten asiakkaidemme kanssa tehtävissä vuosisopimuksissa on jo valmiina pykälä, jonka mukaan kierrätysasioiden on oltava kunnossa; muuten sopimuksia ei edes syntyisi, Fin-Alert Electronics Oy:n toimitusjohtaja Vesa Rasila tiivistää.

- Tuntuu järjettömältä, että osa yrityksistä ei huolehdi tuottajavastuustaan. Yhteistyö Recserin kanssa toimii hyvin, ja tuottajavastuun hoitaminen on helppoa. Alun käytännön järjestelyiden jälkeen kaikki on sujunut kuin itsestään.

Lisätiedot

Recser Oy, toimitusjohtaja Liisa-Marie Santakoski, puh 010 249 1704, liisa-marie@recser.fi, http://www.paristokierrätys.fi, http://www.facebook.com/paristotkiertoon

Viestintätoimisto Akvamariini, puh. 045 2565 135, maria.ramo@akvamariini.fi

Kuvia toimitukselliseen käyttöön http://www.recser.fi/?Recser_Oy:Kuvapankki