16.1.2015

Recser Oy on hyväksytty nyt myös uuden jätelain mukaiseksi tuottajayhteisöksi

Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus) on 16.1.2015 hyväksynyt Recser Oy:n uuden jätelain (646/2011) mukaiseksi kannettavien paristojen ja akkujen tuottajayhteisöksi. Jätelain 152 §:n nojalla kaikkien kumotun jätelain aikana hyväksyttyjen tuottajayhteisöjen tuli tehdä vuoden kuluessa uuden jätelain voimaantulosta uusi hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi.

Recser Oy on voittoa tavoittelematon tuottajayhteisö, jolle kannettavia paristoja ja akkuja Suomen markkinoille saattavat yritykset voivat sopimuksella siirtää vuonna 2008 voimaan tulleen jätelain mukaisen tuottajavastuunsa. Tuottajavastuun avulla pyritään edistämään käytettyjen paristojen ja akkujen erilliskeräystä ja kierrätystä velvoittamalla paristojen ja akkujen markkinoille saattajat, eli valmistajat tai maahantuojat, vastaamaan jätehuollon järjestämisestä.

Tuottajien lisäksi paristoja ja akkuja myyvät kaupat ovat velvollisia osallistumaan paristokierrätyksen edistämiseen ottamalla vastaan myyntipisteissään käytöstä poistetut kannettavat paristot ja akut loppukäyttäjiltä. Paristojen ja akkujen loppukäyttäjille tuottajavastuu tarkoittaa mahdollisuutta palauttaa käytöstä poistettu paristo tai pienakku maksutta ja ilman uuden tuotteen ostopakkoa mihin tahansa niitä myyvään kauppaan. Tuottajavastuun avulla kannettavien paristojen ja akkujen erilliskeräysaste on noussut jo EU-lainsäädännön vaatimalle tasolle.

Tuottajarekisteriin hyväksytyt tuottajayhteisöt ja yksittäiset tuottajat voi helposti tarkistaa Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämästä listasta. Kaikki Recser Oy:n kanssa sopimuksen tehneet tuottajat on listattu Recser Oy:n kotisivuille.