14.11.2014

Turvallisen paristokierrätyksen muistilista

Viime aikoina sattuneiden vaaratilanteiden vuoksi haluamme muistuttaa, että käytöstä poistetuissakin paristoissa ja akuissa on yleensä aina jäljellä pieni määrä sähkövarausta. Siksi on mahdollista, että ne aiheuttavat huolimattomasti säilytettyinä oikosulkuun joutuessaan niin paljon lämpöä ja kipinöintiä, että seurauksena voi olla tulipalo. Oikosulku voi syntyä, jos paristojen tai akkujen virtanavat pääsevät kosketuksiin toistensa tai muun metalliesineen kanssa, ja se on helppo estää teippaamalla paristojen ja akkujen virtanavat piiloon heti kun ne poistetaan käytöstä.

OHJEET KULUTTAJILLE
  • Tulipaloriskin välttämiseksi teippaa paristojen ja akkujen virtanavat piiloon heti kun poistat ne käytöstä. Vaihtoehtoisesti paristot ja akut voi kääriä yksitellen pieniin muovipusseihin tai muovikelmuun. Oikosulkuriski on suurin litiumparistojen ja -akkujen kohdalla (Li -alkuinen merkintä), mutta turvallisinta on teipata kaikki paristot ja akut. Teippaaminen auttaa myös erottamaan käytetyt paristot ja akut uusista.
  • Pakkaa vuotavat tai ruosteiset paristot tai akut erilliseen muovipussiin, näin estät ärsyttävien aineiden joutumisen iholle tai muille pinnoille.
  • Kerää käytetyt ja oikein suojatut paristot ja akut sellaiseen paikkaan, josta lapsi ei saa niitä käsiinsä, ja vie säännöllisesti kierrätykseen. Jos lapsi nielee pariston, voivat seuraukset olla vakavat. Suuria määriä paristoja ja akkuja ei suositella säilytettävän kotona vaan käytöstä poistetut paristot ja akut on hyvä viedä säännöllisesti paristonkeräyspisteisiin.
  • Älä laita paristoja ja akkuja sekajätteeseen, vaan palauta ne paristonkeräyspisteisiin, joita löytyy kaikista kannettavia paristoja ja akkuja myyvistä kaupoista ja kioskeista. Sekajätteen mukana vaarallisia aineitakin sisältävät paristot ja akut joutuvat jätteenpolttolaitokseen ja kaatopaikalle, missä ne sotkevat polttoprosessia ja muodostuvat uhaksi ympäristölle. Kierrätystä varten kerätyt paristot ja akut on hyvä säilyttää virtanavat suojattuina esimerkiksi pantillisten pullojen lähellä, jolloin ne muistaa helposti ottaa mukaan kauppareissulle.
OHJEET KAUPOILLE
  • Sijoita paristokeräysastia kuivaan ja huoneenlämpöiseen paikkaan, jossa sitä voidaan valvoa, ja jonka lähistöllä ei ole palavaa materiaalia.
  • Huolehdi, että lähellä on sammutuspeite tai muu soveltuva alkusammutusvälineistö sekä palohälytysjärjestelmä.
  • Huolehdi, että paristojen ja akkujen palautusohje on kuluttajien nähtävillä. Keräysastian yhteyteen sijoitettavan palautusohjeen saa tulostettua täältä.
  • Sijoita teippirulla keräyslaatikon viereen paristojen ja -akkujen virtanapojen teippaamista varten.
  • Tarkista keräysastian sisältö säännöllisesti, mieluiten päivittäin ennen myymälän sulkemista. Poista astiasta sinne kuulumattomat esineet ja roskat, ja huolehdi, että paristojen ja akkujen virtanavat on teipattu.
  • Paristokeräykseen liittyvistä ongelma- tai vaaratilanteista tulee raportoida viipymättä Recser Oy:lle.