1.12.2014

Elohopean käyttökielto laajenee myös kuulokojeiden paristoihin

Komission lokakuussa 2014 julkaiseman raportin mukaan elohopean käyttökielto voidaan ulottaa ongelmitta myös kuulokojeiden nappiparistoihin. Markkinoille ei siis saa saattaa 1.10.2015 alkaen enää minkäänlaisia yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa sisältäviä paristoja tai akkuja.

Käyttökielto perustuu 2013 annettuun paristodirektiivin muutokseen 2013/56/EU, jossa kuulokojeissa käytettävien paristojen ja akkujen osalta edellytettiin vielä lisäselvitystä korvaavien tuotteiden saatavuuden varmistamiseksi.  Komission raportin mukaan elohopeattomia vaihtoehtoja on markkinoilla riittävästi, ja niiden kustannusero verrattuna elohopeaparistoihin pienenee kiellon myötä.

Koko raportin voit ladata tästä.