Recser Oy

Recser Oy

Recser Oy on tuottajayhteisö kannettavia paristoja ja akkuja Suomen markkinoille saattaville yrityksille. Suomen lainsäädännön mukaan tuottaja on vastuussa markkinoille saattamiensa paristojen ja akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä.

Kannettavia paristoja ja akkuja tuottavat yritykset voivat hoitaa lakisääteisen tuottajavastuunsa tekemällä tuottajavastuun siirtosopimuksen Recser Oy:n kanssa. Recser Oy huolehtii sopimusyritysten puolesta kierrätyksestä, tiedottamisesta, rekisteröinnistä ja muista lainsäädännön asettamista velvoitteista.

Recser Oy on organisoinut valtakunnallisen keräysverkoston kannettaville paristoille ja akuille.