Kannettavat paristot ja akut

Kannettavat paristot ja akut

Kannettavilla paristoilla ja akuilla tarkoitetaan muita kuin yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunniteltuja tai sähköajoneuvoissa käytettäviä paristoja ja akkuja, sekä muita kuin ajoneuvojen käynnistyksessä, valaistuksessa ja sytytyksessä käytettäviä akkuja. Kannettavat paristot ja akut ovat suljettuja ja niitä voidaan kantaa käsin.

Kannettavat paristot ja akut jaetaan primääri- ja sekundääriparistoihin.

Tyypillisiä primääriparistoja (=paristoja):

  • Kotitalousparistot (alkali- ja ruskokiviparistot)
  • Nappiparistot (elohopea, litium ja ilmasinkki)
  • Litiumparistot (sekä kotitalous että teollisuusparistoina)

Tyypillisiä sekundääriparistoja (=akkuja):

  • Nikkelikadmiumakut (NiCad)
  • Nikkelimetallihydridiakut (NiMh)
  • Litiumioniakut (LiIon)
  • Litiumpolymeeriakut (LiPol)
  • Lyijyakut (Pb)